100% bedrijfsovername

Breng je bedrijf in bekwame handen

100% bedrijfsovername

Verkoop je bedrijf volledig aan een investeringspartner die verder bouwt aan het volgende hoofdstuk.

Bij een 100% verkoop, ook wel volledige verkoop of volledige exit genoemd, kies je er als DGA voor je bedrijf direct in zijn geheel te verkopen. Dit kan door diverse goede redenen ingegeven zijn. Wel is het belangrijk te beseffen dat er met een volledige verkoop -door de DGA die altijd intensief met zijn of haar business is bezig geweest- veel waardevolle kennis verloren gaat. Een soepele overdracht aan de nieuwe eigenaar is van groot belang voor de continuïteit van de onderneming. De koper zal dus altijd willen afspreken dat de verkoper nog een zekere periode betrokken blijft.

Veel investeringsmaatschappijen zijn dan ook  zeer terughoudend met deze deal structuur vanwege het fundamentele risico dat zij zien in het vertrek van de DGA. SleevesUp echter heeft zelf ruime ervaring met het managen van bedrijven, waardoor het voornoemde risico voor haar relatief beperkter is en een 100% overname dus, mits onder de juiste omstandigheden, wel degelijk bespreekbaar is. SleevesUp zal indien nodig zelf tijdelijk kunnen inspringen als directie, om in parallel zo spoedig mogelijk het juiste management in te richten.

AANLEIDINGEN VOOR 100% BEDRIJFSOVERNAME

Tijd voor een nieuwe hoofdstuk.

Voorbeelden:

 • Er zijn geen geïnteresseerde familieleden om het bedrijf over te nemen, en er is geen geschikte opvolging binnen het bedrijf
 • Er is wel geschikte opvolging binnen het bedrijf maar die koestert geen wens om meerderheidsaandeelhouder te worden of heeft daar de financiële middelen niet voor
 • Je denkt dat de timing juist is om de waarde te verzilveren
 • Je bent mogelijk niet de juiste persoon bent om het bedrijf een volgende fase in te brengen of voelt hier nog maar beperkte genegenheid toe
 • De verantwoordelijkheden voor het bedrijf beginnen teveel spanning op te leveren
 • Er zijn nieuwe zaken of privé aangelegenheden op je pad gekomen, waar je voorrang aan wilt geven
 • Je bedrijf zit in stabiel vaarwater terwijl je van nature meer een ‘starter’ bent

Voor wie is dit geschikt?

De ondernemer die afscheid wil nemen.

Wij nemen graag het stokje over van ondernemers die een stabiel bedrijf met een duidelijk groeipotentieel hebben opgebouwd.

 • Stabiel met voldoende omvang

  De onderneming heeft in de kern een verdedigbare marktpositie, minimale basis qua omvang (zegge omzet > € 5 miljoen, >15 werknemers) en bevindt zich financieel in stabiel vaarwater

 • Solide domeinkennis

  De onderneming heeft de eigen hand op intellectueel eigendom, bijzondere tastbare of ontastbare assets, of andersoortige onderscheidende domeinkennis. Met het vertrek van de ondernemer dreigt de onderneming op termijn géén waardevolle ‘assets’ te verliezen zoals belangrijke contracten, werknemers, klanten, of leveranciers

 • Groei- en verbeterpotentieel

  Er zijn nog legio realistische mogelijkheden te bedenken om de onderneming verder te groeien en te verbeteren

Voordelen voor de ondernemer

Laat je bedrijf achter in bekwame handen.

Een hands-on investeringspartner kan het stokje op korte termijn overnemen waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe activiteiten.

 • Een 100% exit biedt de kans op het direct verzilveren van de waarde, zonder van de toekomst afhankelijk te zijn
 • Kan omschreven worden als een relatief zorgeloze route, omdat van de verkoper (anders dan een soepele overdracht!) niet veel meer verwacht worden
 • Schept maximaal ruimte om de agenda spoedig in te vullen met nieuwe activiteiten
 • Een 100% overdracht kan bepleit worden als goed voor de continuïteit van de onderneming omdat er niet meerdere kapiteins op het schip zijn, en omdat het een eenduidig beeld schept naar de werknemers en de markt

Zo gaat het in zijn werk

Van aftasten tot overdragen in drie heldere fases

SleevesUp Bedrijfsovername - Aftasten

Aftasten

We onderzoeken de wederzijdse klik, toegevoegde waarde van SleevesUp en onderlinge verwachtingen. Kortom is er een match en daarmee gezonde voedingsbodem voor een 100% overname.

SleevesUp Bedrijfsovername - Plan en deal maken

Plan en deal maken

De basis voor de overname zijn de stabiliteit van de onderneming en het onderliggende groeiplan. Overname door SleevesUp moet leiden tot een win-win. Als het inhoudelijk en financieel klopt en tevens het onderlinge gevoel goed blijft, komen we tot een deal.

SleevesUp Bedrijfsovername - Samenwerken

Overdragen

Een deal is het startpunt van de overdracht waarbij we de ambities van de onderneming gaan realiseren.

het 100% bedrijfsovername stappenplan

In hoofdlijnen doorlopen we de volgende stappen.

 1. Aftasten
  • We bekijken gezamenlijk naar de stand van zaken van de onderneming: wat is de positionering binnen de markt? Welke zaken spelen er? Wat zijn de financiële prestaties? Welke mogelijkheden liggen er in het verschiet? En welke risico’s zijn er aan te merken als gevolg van het vertrek van de ondernemer?
  • Gezamenlijk onderzoeken we de risico’s voor de business continuïteit door de volledige overdracht, en hoe we de overdracht zo goed mogelijk inrichten: hoe lang blijft de verkoper nog betrokken? Hoe intensief en op welke gebieden is ondersteuning gewenst? Ook onderzoeken we de (culturele) klik tussen het management en SleevesUp
 2. Plan en deal maken
  • SleevesUp doet een voorstel voor de overnameprijs en de overige relevante voorwaarden. De basis hiervoor is een termsheet.
  • Ook stellen we de eerste strategische plannen, waaronder het transitieplan, en een actielijst vast. En voeren we een due diligence uit.
  • Als we over dit alles overeenstemming hebben bereikt, beklinken we de deal en gaan we de overdrachtsfase in!
 3. Overdragen
  • De ondernemer draagt over en vloeit, afhankelijk van de overeengekomen betrokkenheid na de overname, geleidelijk af.
  • SleevesUp gaat geleidelijk zelfstandiger maar ondersteund door het zittende management en de overige werknemers aan de slag om het bedrijf naar een volgende fase van succes te brengen.

Toegevoegde waarde SleevesUp

In control, bekwaam en betrouwbaar.

 • In control

  Omdat SleevesUp zelf langjarige management-en business ervaring heeft, draag je ‘je kindje’ met een gerust hart aan ons over. Wij springen in het management bij waar nodig, en zo lang als nodig, en installeren een lange termijn management indien dat bij overname nog niet compleet is.

 • Bekwaam

  Met SleevesUp draag je de business over aan een partij die echt aan de slag gaat met een volgende fase van groei van de onderneming. Als team brengt SleevesUp een grote diversiteit aan competenties in om jouw onderneming in het juiste vaarwater te brengen. Bij ons verkoop je dus met een gerust hart!

 • Betrouwbaar

  Het team van SleevesUp is om authentieke redenen gaan ondernemen: bouwen aan duurzame groei, goed rentmeesterschap en oprechte interesse in de mensen achter de werknemers. SleevesUp opereert niet vanuit een investeringsfonds, waardoor we géén afgebakende investeringshorizon hebben.

Neem contact met ons op

Zodat we samen kunnen bekijken of een 100% bedrijfsovername bij jouw situatie past.