Operationeel groeikapitaal

Kapitaal en expertise voor jouw groeiplan

OPERATIONEEL GROEIKAPITAAL

Haal een investeringspartner aan boord die helpt jouw groeiplan te realiseren.

Bij groeikapitaal trek je extra liquiditeiten aan door nieuwe aandelen uit te geven aan een investeringspartner. Als dit een partner is die naast het verstrekken van extra eigen vermogen ook een ondersteunende rol kan spelen op strategisch en operationeel vlak, dan sla je in feite twee vliegen in één klap. Zo trek je immers de financiële middelen aan om je plannen te financieren, maar trek je ook de inhoudelijke expertise van een ‘hands-on’ partner aan om ze daadwerkelijk tot werkelijkheid te brengen. Daarom noemen wij een kapitaalinjectie in het geval van SleevesUp ook wel ‘operationeel groeikapitaal’.

Groeikapitaal, ook groeigeld of groeifinanciering genoemd, versterkt het eigen vermogen, wat vaak tot gevolg heeft dat tevens (extra) bankfinanciering aangetrokken kan worden en/of makkelijker kapitaalgoederen of bedrijfsmiddelen aangeschaft kunnen worden.

Het groeikapitaal traject kan een voorloper zijn op een gehele exit op termijn, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Wel zullen de aandeelhouders van tevoren duidelijke afspraken moeten maken wat de horizon van de investeringen is, en in hoeverre (een deel van de) aandeelhouders ook weer uit (kan) kunnen stappen op het moment dat de plannen verwezenlijkt zijn.

AANLEIDINGEN VOOR OPERATIONEEL GROEIKAPITAAL

Je zoekt kapitaal én expertise.

Voorbeelden:

 • De onderneming heeft behoefte aan extra kapitaal om haar plannen te verwezenlijken, voorbeelden: fundamentele behoefte aan een digitaliseringslag, aanschaf van kapitaalgoederen om de productie op te schalen, investering in werkkapitaal teneinde de verkoop op te schalen, goede mensen aantrekken, internationale expansieplannen, actieve overnamestrategie (zogenaamde ‘buy&build’), partnerships of balans versterking om de gewenste bankfinanciering aan te trekken.
 • Je hebt de ambitie maar niet noodzakelijkerwijs de ‘tools’ om het maximale te halen uit de executie van alle plannen. Een echte hands-on investeringspartner ondersteunt bij het maken van scherpe strategisch analyses en keuzes met concrete actieplannen, en het in de praktijk begeleiden van verbeterplannen zoals met betrekking tot; overnames en partnerships, digitale commercie, organische groei, verbeteren van de operationele efficiëntie en digitalisering van processen, professionaliseren van finance & control en personeelsorganisatie, verbeteren van de financieringsstructuur zoals aantrekken van bankfinanciering of factoring, en het versterken van het management team

Voor wie is dit geschikt?

De ondernemer met een groeiplan.

Wij werken graag samen met ondernemers die op zoek zijn naar zowel kapitaal als expertise om hun ambitieuze groeiplan te verwezenlijken.

 • Voldoende omvang

  De onderneming heeft voldoende omvang (zegge omzet > € 5 miljoen, winst > € 250k)

 • Groei- en verbeterpotentie

  De onderneming heeft substantiële groeipotentie en/of verbeterpotentieel, met concrete ideeën hierbij. Ideëen die om investeringen vragen.

 • Expertise gezocht

  Om de plannen te verwezenlijken is er behoefte aan specifieke expertises zoals kennis van digitalisering, overnames, of operationele verbetertrajecten of transities.

 • Samen verder

  De ondernemer staat open voor verwatering van zijn/haar belang in ruil voor kapitaal, netwerk en expertise, én is oprecht gemotiveerd om samen de onderneming naar een hoger plan te tillen

Voordelen voor de ondernemer

Samen maken we jouw groeiplan waar.

De voordelen zijn vergelijkbaar met de Tweetraps Overname, omdat je samen met je hands-on investeringspartner aan de slag gaat:

 • Als ondernemer zit je aan het stuur om je bedrijf naar de volgende fase te brengen.
 • Je bent gezamenlijk aandeelhouder en trekt daardoor op op basis van gelijke commitment.
 • Een investeringspartner van buitenaf brengt een breed scala aan waardevolle kennis mee zoals commercieel, operationeel, digitaal, organisatorisch, kapitaal, netwerk.
 • De kapitaalinjectie brengt rust en ruimte, zowel financieel als mentaal, omdat je er een gecommitteerde partner bij hebt gekregen.
 • De cultuur van je bedrijf is uniek en blijft zo veel mogelijk in tact doordat je volledig aligned bent met je investeringspartner wat betreft principes en moraliteit.
 • Het succesvoller maken van je bedrijf is niet alleen financieel voordelig, maar brengt ook veel energie en plezier. Op termijn staat er immers een bedrijf dat nog veel sterker en mooier is.

Zo gaat het in zijn werk

Van aftasten tot samenwerken in drie heldere fases

SleevesUp Bedrijfsovername - Aftasten

Aftasten

We onderzoeken de wederzijdse klik, toegevoegde waarde van SleevesUp en onderlinge verwachtingen. Kortom is er een match en daarmee gezonde voedingsbodem voor een investering in operationeel groeikapitaal.

SleevesUp Bedrijfsovername - Samenwerken

Plan en deal maken

De basis voor de investering in groeikapitaal is het onderliggende plan, hierin moet ruimte zijn voor een win-win. Als het inhoudelijk en financieel klopt en tevens het onderlinge gevoel goed blijft, komen we tot een deal.

SleevesUp Bedrijfsovername - Plan en deal maken

Samenwerken

Een deal is het startpunt van samenwerking waarbij we, in de aanloop ondersteund door het 100 dagen plan, samen in typisch 4 tot 6 jaar de ambities van de onderneming gaan realiseren.

het operationeel groeikapitaal stappenplan

In hoofdlijnen doorlopen we de volgende stappen.

 1. Aftasten
  • We bekijken gezamenlijk naar de stand van zaken van je bedrijf: wat is de positionering van de onderneming, welke zaken spelen er, wat zijn de financiële prestaties, en -belangrijker- welke mogelijkheden liggen er voor de onderneming in het verschiet en wat zijn die groeiplannen die ten grondslag aan je financieringswens liggen? En, is er een klik met SleevesUp?
  • We bekijken gezamenlijk wat jouw wensen zijn: welke financieringsbehoefte volgt uit jouw plannen en -mede afhankelijk van de huidige waardering van de onderneming- welk belang zou je uit handen willen geven (meerderheid, minderheid?), en op welke gebieden is ondersteuning van SleevesUp gewenst? En wederom, is er de match met SleevesUp?
 2. Plan en deal maken
  • Samen stellen we de huidige waarde van de onderneming vast, alsook de overige relevante voorwaarden. Dit leggen we vast in een termsheet.
  • Ook stellen we de eerste strategische groeiplannen en een 100 dagen plan vast. Want toetreding van een investeringspartner is een middel om iets moois te bereiken, en geen doel op zich. En voeren we een beperkt due diligence uit.
  • Als we over dit alles overeenstemming hebben bereikt, beklinken we de deal en gaan we pas echt aan de slag!
 3. Samenwerken
  • Samen bouwen we aan het verwezenlijken van de ambities van de onderneming. Op termijn werken we aan een exit strategie; een gezamenlijke verkoop ligt hierbij voor de hand, maar het kan ook zo zijn dat alleen SleevesUp uit stapt. Of juist alleen jij als ondernemer. Leidend is dat de samenwerking zo lang voortduurt als dat er waarde wordt toegevoegd. Dit is altijd casus specifiek.

Toegevoegde waarde SleevesUp

Kapitaal met expertise waar nodig.

 • Zelf betrokken

  Wij ondersteunen zélf de plannen die we samen bouwen. 1, 2 of 5 dagen per week. Wij gaan dus verder dan andere investeringsmaatschappijen!

 • Expertise

  Wij brengen een grote diversiteit aan inhoudelijke competenties aan boord. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, verkoopafdeling optimalisatie, e-commerce, e-marketing, overnames, organisatie professionalisatie.

 • Fun

  Investeren met SleevesUp betekent samenwerken, groeien, fun. Onze betrouwbaarheid, positieve grondhouding en eigenschap om dingen niet onnodig serieus te maken brengen plezier.

Neem contact met ons op

Zodat we samen kunnen bekijken of operationeel groeikapitaal bij jouw situatie past.